Β' και Γ' Γυμνασίου αρχαία ελληνικά.

Β' και  Γ' Γυμνασίου αρχαία ελληνικά.

H Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θα μελετήσει μόνο την Oριστική και την Υποτακτική έγκλιση ενώ

η Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

 

 

Ενεργητική φωνή

 

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

 

 

λύ-ω
λύ-εις
λύ-ει
λύ-ομεν
λύ-ετε
λύ-ουσιν

λύ-ω
λύ-ῃς
λύ-
λύ-ωμεν
λύ-ητε
λύ-ωσιν

λύ-οιμι
λύ-οις
λύ-οι
λύ-οιμεν
λύ-οιτε
λύ-οιεν

 
λῦ-ε
λυ-έτω
 
λύ-ετε
λυ-όντων ή λυ-έτωσαν

 

 

ἔλυ-ον
ἔλυ-ες
ἔλυ-ε
ἐλύ-ομεν
ἐλύ-ετε
ἔλυ-ον

 

 
 
 
 

 

 

λύσ-ω
λύσ-εις
λύσ-ει
λύσ-ομεν
λύσ-ετε
λύσ-ουσιν

 

λύσ-οιμι
λύσ-οις
λύσ-οι
λύσ-οιμεν
λύσ-οιτε
λύσ-οιεν

 

 
 

ἔλυσ-α
ἔλυσ-ας
ἔλυσ-ε
ἐλύσ-αμεν
ἐλύσ-ατε
ἔλυσ-αν

λύσ-ω
λύσ-ῃς
λύσ-
λύσ-ωμεν
λύσ-ητε
λύσ-ωσιν

λύσ-αιμι
λύσ-αις, λύσ-ειας
λύσ-αι, λύσ-ειεν
λύσ-αιμεν
λύσ-αιτε
λύσ-αιεν λύσ-ειαν


λῦ-σον
λυ-σάτω
 
λύ-σατε
λυ-σάντων ή λυ-σάτωσαν

 

 

λέλυκ-α
λέλυκ-ας
λέλυκ-ε
λελύκ-αμεν
λελύκ-ατε
λε
λύκ-ασιν

λελύ-κω
λελύ-κῃς
λελύ-κ
λελύ-κωμεν
λελύ-κητε
λελύ-κωσιν

λελύ-κοιμι
λελύ-κοις
λελύ-κοι
λελύ-κοιμεν
λελύ-κοιτε
λελύ-κοιεν

 

 
 

 

λελυκώς, υῖα, -κός 
λελυκώς, υῖα, -κός ᾖς
λελυκώς, υῖα, -κός 
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ὦμεν
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ἦτε
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ὦσιν

λελυκώς, υῖα, -κός εἴην
λελυκώς, υῖα, -κός εἴης
λελυκώς, υῖα, -κός εἴη
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα εἴημεν-εἶμεν
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα εἴητε-εἶτε
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα εἴησαν-εἶεν


λελυκώς, υῖα, -κός ἴσθι
λελυκώς, υῖα, -κός ἔστω
 
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ἔστε
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ἔστων

 

 

λελύ-κειν
λελύ-κεις
λελύ-κει
λελύ-κεμεν
λελύ-κετε
λελύ-κεσαν

 

 

 

 


Μέση φωνή, μέση διάθεση

 

 

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

 

 

λύ-ομαι
λύ-ει (ῃ)
λύ-εται
λυ-όμεθα
λύ-εσθε
λύ-ονται

λύ-ωμαι
λύ-
λύ-ηται
λυ-ώμεθα
λύ-ησθε
λύ-ωνται

λυ-οίμην
λύ-οιο
λύ-οιτο
λυ-οίμεθα
λύ-οισθε
λύ-οιντο

 
λύ-ου
λυ-έσθω
 
λύ-εσθε
λυ-έσθων1 ή λυέ-σθωσαν

 

 

ἐλυ-όμην
ἐλύ-ου
ἐλύ-ετο
ἐλυ-όμεθα
ἐλύ-εσθε
ἐλύ-οντο

 

 

λύ-σομαι
λύ-σει (ῃ)
λύ-σεται
λυ-σόμεθα
λύ-σεσθε
λύ-σονται

 

λυ-σοίμην
λύ-σοιο
λύ-σοιτο
λυ-σοίμεθα
λύ-σοισθε
λύ-σοιντο

 

 

 


ἐλυ-σάμην
ἐλύ-σω
ἐλύ-σατο
ἐλυ-σάμεθα
ἐλύ-σασθε
ἐλύ-σαντο


λύ-σωμαι
λύ-σῃ
λύ-σηται
λυ-σώμεθα
λύ-σησθε
λύ-σωνται


λυ-σαίμην
λύ-σαιο
λύ-σαιτο
λυ-σαίμεθα
λύ-σαισθε
λύ-σαιντο


λῦ-σαι
λυ-σάσθω
 
λύ-σασθε
λυ-σάσθων1  ή λυ-σάσθωσαν

 

 

λέλυ-μαι
λέ
λυ-σαι
λέλυ-ται
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-νται

λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α


ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσιν

λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α

εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν-εἶμεν
εἴητε-εἶτε
εἴησαν-εἶεν


λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
 
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α


ἴσθι
ἔστω
 
ἔστε
ἔστων

 

 

 

 

 

 


λέλυ-σο
λελύ-σθω
 
λέλυ-σθε
λελύ-σθων1 ή λελύ-σθωσαν

 

λελύ-μην
λέλυ-σο
λέλυ-το
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-ντο

             
                   

 

 

H Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θα μελετήσει μόνο την οριστική και την Υποτακτική έγκλιση ενώ η Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ …

ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

► Η Νέα Παιδαγωγική είναι η λύση για κάθε μαθητή.

► Με εμπειρία, αφοσίωση και υπομονή είμαστε δίπλα σε κάθε μαθητή.

► Η μαμά και ο μπαμπάς δεν ανησυχεί, γιατί διαβάζουμε στη Νέα Παιδαγωγική.

► Διαβάζω στη Νέα Παιδαγωγική και η επιτυχία/μελέτη είναι απλή.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Παρασκευή: 13:30 μ.μ. – 21:00 μ.μ.

Σάββατο: 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 19 και Ασκληπιού Τ.Κ  24131  Καλαμάτα, Μεσσηνία

Τηλ. : 27210 82907