ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Τα Νέα μας
18 Ιουν 2020

Θερινά μαθήματα

Δεδομένης της  τρίμηνης αποχής από τα μαθήματα,

το Κέντρο Μελέτης  προσφέρει συμφέροντα

πακέτα θερινών μαθημάτων:

Στόχοι:

 • Κάλυψη μαθησιακών κενών.
 • Ενδυνάμωση και στήριξη αδύναμων μαθητών.
 • Προετοιμασία για την ύλη της επόμενης τάξης.

Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Εγγραφές καθημερινά 1:00-8:00μ.μ.

Δ΄ Δημοτικού - Επανάληψη / Γλώσσα

Δ΄ Δημοτικού - Επανάληψη / Γλώσσα

Κατηγορία Τα Νέα μας
26 Μαρ 2020


ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘ. ΜΕΛΛ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛ. ΣΥΝΤΕΛ.ΜΕΛΛ. ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ
λύνω έλυνα έλυσα θα λύνω θα λύσω θα έχω λύσει έχω λύσει είχα λύσει
λύνεις έλυνες έλυσες θα λύνεις θα λύσεις θα έχεις λύσει έχεις λύσει είχες λύσει
λύνει έλυνε έλυσε θα λύνει θα λύσει θα έχει λύσει έχει λύσει είχε λύσει
λύνουμε λύναμε λύσαμε θα λύνουμε θα λύσουμε θα έχουμε λύσει έχουμε λύσει είχαμε λύσει
λύνετε λύνατε λύσατε θα λύνετε θα λύσετε θα έχετε λύσει έχετε λύσει είχατε λύσει
λύνουν έλυναν έλυσαν θα λύνουν θα λύσουν θα έχουν λύσει έχουν λύσει είχαν λύσει
               

 


         ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
να παίζω να παίξω να έχω παίξει
να παίζεις να παίξεις να έχεις παίξει
να παίζει να παίξει να έχει παίξει
να παίζουμε να παίξουμε να έχουμε παίξει
να παίζετε να παίξετε να έχετε παίξει
να παίζουν να παίξουν να έχουν παίξει

 

 

     ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ     ΑΟΡΙΣΤΟΣ
 ------------------    --------------
  Εσύ παίζε       Εσύ παίξε
  ------------------  ----------------
  ------------------   ----------------
Εσείς παίζετε    Εσείς παίξτε
 ----------------    ---------------

 

 

 

Άσκηση

Να κλιθούν τα ακόλουθα ρήματα: γυρίζω, τρέχω, παίζω, γράφω

 

Β΄Γυμνασίου Φυσική.

Β΄Γυμνασίου Φυσική.

Κατηγορία Τα Νέα μας
25 Μαρ 2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 3.1 Η έννοια της δύναμης

 1. Ποιες δυνάμεις ονομάζονται δυνάμεις επαφής και ποιες δυνάμεις από απόσταση;

Όταν δύο σώματα που αλληλεπιδρούν βρίσκονται σε επαφή, τότε τις δυνάμεις που ασκεί το ένα στο άλλο τις λέμε δυνάμεις επαφής.

Παραδείγματα δυνάμεων επαφής είναι:

 • Οι δυνάμεις που ασκούν τα τεντωμένα σχοινιά ή τα ελατήρια σε σώματα.
 • Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων κατά τις συγκρούσεις τους.
 • Η δύναμη της τριβής ανάμεσα σε δυο επιφάνειες.

Όταν δύο σώματα που αλληλεπιδρούν δε βρίσκονται σε επαφή, τότε τις δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους τις λέμε δυνάμεις από απόσταση.

 Παραδείγματα δυνάμεων από απόσταση είναι:

 • Η βαρυτική δύναμη, όπως για παράδειγμα η δύναμη που ασκεί η γη σε σώματα που δε βρίσκονται στην επιφάνεια της, όπως αλεξιπτωτιστές, αεροπλάνα ή δορυφόροι. Η δύναμη που ασκεί ο ήλιος στη γη.
 • Οι ηλεκτρικές δυνάμεις.
 • Οι μαγνητικές δυνάμεις.

Μονάδα μέτρησης της δύναμης στο S.I. είναι το 1Ν.

 

3.2 Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο

 1. Τι γνωρίζετε για τη δύναμη του βάρους;

 Βαρυτική δύναμη ή βάρος είναι η ελκτική δύναμη που ασκεί η γη σε όλα τα σώματα. Μονάδα μέτρησης του βάρους είναι το 1Ν. Η κατεύθυνση της βαρυτικής δύναμης είναι πάντα προς το κέντρο της γης. Η βαρυτική δύναμη μεταβάλλεται με το υψόμετρο: αύξηση του ύψους συνεπάγεται σε ελάττωση της βαρυτικής δύναμης.

 

 

 

 

 

 1. Τι γνωρίζετε για τη δύναμη της Τριβής;

 

 Η τριβή είναι η δύναμη που ασκείται από ένα σώμα σε ένα άλλο όταν βρίσκονται σε επαφή και το ένα κινείται ή τείνει να κινηθεί σε σχέση με το άλλο.

 • Η διεύθυνση της τριβής είναι παράλληλη προς τις επιφάνειες που εφάπτονται και έχει φορά τέτοια ώστε να αντιστέκεται στην ολίσθηση της μιας επιφάνειας πάνω στην άλλη.
 • Η τριβή είναι παρούσα σε κάθε κίνηση στη καθημερινή μας ζωή και έχει διπλό ρόλο. Από τη μια αντιστέκεται στην κίνηση των σωμάτων και από την άλλη η τριβή είναι η δύναμη που μας βοηθάει να βαδίσουμε ή αποτελεί την απαραίτητη δύναμη ώστε να μπορέσουν να κυλίσουν οι τροχοί ενός αυτοκινήτου.

 

 3.3 Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

Αδράνεια είναι η τάση των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της ταχύτητας τους (κινητικής τους κατάστασης).

Μέτρο της αδράνειας ενός σώματος είναι η μάζα του.

Δηλαδή όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα ενός σώματος, τόσο μεγαλύτερη και η αδράνεια του.

 

 1.Πώς υπολογίζεται το βάρος.

 

  Το βάρος είναι ανάλογο της μάζας ενός σώματος και υπολογίζεται από τη σχέση: w=mg

όπου g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας και η τιμή της εξαρτάται από τον τόπο

στον οποίο βρισκόμαστε.

 

 1. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα στη μάζα και το βάρος ενός σώματος;

         ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΖΑΣ ΒΑΡΟΥΣ

           ΜΑΖΑ                                       ΒΑΡΟΣ

Είναι η ύλη που περιέχει ένα σώμα.           Είναι η δύναμη με την οποία η γη έλκει ένα σώμα.

 Όργανο μέτρησης ζυγός.                       Όργανο μέτρησης δυναμόμετρο.

Μονάδα μέτρησης kg.                            Μονάδα μέτρησης  Ν.

Είναι σταθερή παντού.                           Αλλάζει από τόπο σε τόπο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β' και Γ' Γυμνασίου αρχαία ελληνικά.

Β' και Γ' Γυμνασίου αρχαία ελληνικά.

Κατηγορία Τα Νέα μας
25 Μαρ 2020

H Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θα μελετήσει μόνο την Oριστική και την Υποτακτική έγκλιση ενώ

η Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ

 

 

Ενεργητική φωνή

 

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

 

 

λύ-ω
λύ-εις
λύ-ει
λύ-ομεν
λύ-ετε
λύ-ουσιν

λύ-ω
λύ-ῃς
λύ-
λύ-ωμεν
λύ-ητε
λύ-ωσιν

λύ-οιμι
λύ-οις
λύ-οι
λύ-οιμεν
λύ-οιτε
λύ-οιεν

 
λῦ-ε
λυ-έτω
 
λύ-ετε
λυ-όντων ή λυ-έτωσαν

 

 

ἔλυ-ον
ἔλυ-ες
ἔλυ-ε
ἐλύ-ομεν
ἐλύ-ετε
ἔλυ-ον

 

 
 
 
 

 

 

λύσ-ω
λύσ-εις
λύσ-ει
λύσ-ομεν
λύσ-ετε
λύσ-ουσιν

 

λύσ-οιμι
λύσ-οις
λύσ-οι
λύσ-οιμεν
λύσ-οιτε
λύσ-οιεν

 

 
 

ἔλυσ-α
ἔλυσ-ας
ἔλυσ-ε
ἐλύσ-αμεν
ἐλύσ-ατε
ἔλυσ-αν

λύσ-ω
λύσ-ῃς
λύσ-
λύσ-ωμεν
λύσ-ητε
λύσ-ωσιν

λύσ-αιμι
λύσ-αις, λύσ-ειας
λύσ-αι, λύσ-ειεν
λύσ-αιμεν
λύσ-αιτε
λύσ-αιεν λύσ-ειαν


λῦ-σον
λυ-σάτω
 
λύ-σατε
λυ-σάντων ή λυ-σάτωσαν

 

 

λέλυκ-α
λέλυκ-ας
λέλυκ-ε
λελύκ-αμεν
λελύκ-ατε
λε
λύκ-ασιν

λελύ-κω
λελύ-κῃς
λελύ-κ
λελύ-κωμεν
λελύ-κητε
λελύ-κωσιν

λελύ-κοιμι
λελύ-κοις
λελύ-κοι
λελύ-κοιμεν
λελύ-κοιτε
λελύ-κοιεν

 

 
 

 

λελυκώς, υῖα, -κός 
λελυκώς, υῖα, -κός ᾖς
λελυκώς, υῖα, -κός 
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ὦμεν
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ἦτε
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ὦσιν

λελυκώς, υῖα, -κός εἴην
λελυκώς, υῖα, -κός εἴης
λελυκώς, υῖα, -κός εἴη
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα εἴημεν-εἶμεν
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα εἴητε-εἶτε
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα εἴησαν-εἶεν


λελυκώς, υῖα, -κός ἴσθι
λελυκώς, υῖα, -κός ἔστω
 
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ἔστε
λελυκότες, -κυῖαι,-κότα ἔστων

 

 

λελύ-κειν
λελύ-κεις
λελύ-κει
λελύ-κεμεν
λελύ-κετε
λελύ-κεσαν

 

 

 

 


Μέση φωνή, μέση διάθεση

 

 

 

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

Προστακτική

 

 

λύ-ομαι
λύ-ει (ῃ)
λύ-εται
λυ-όμεθα
λύ-εσθε
λύ-ονται

λύ-ωμαι
λύ-
λύ-ηται
λυ-ώμεθα
λύ-ησθε
λύ-ωνται

λυ-οίμην
λύ-οιο
λύ-οιτο
λυ-οίμεθα
λύ-οισθε
λύ-οιντο

 
λύ-ου
λυ-έσθω
 
λύ-εσθε
λυ-έσθων1 ή λυέ-σθωσαν

 

 

ἐλυ-όμην
ἐλύ-ου
ἐλύ-ετο
ἐλυ-όμεθα
ἐλύ-εσθε
ἐλύ-οντο

 

 

λύ-σομαι
λύ-σει (ῃ)
λύ-σεται
λυ-σόμεθα
λύ-σεσθε
λύ-σονται

 

λυ-σοίμην
λύ-σοιο
λύ-σοιτο
λυ-σοίμεθα
λύ-σοισθε
λύ-σοιντο

 

 

 


ἐλυ-σάμην
ἐλύ-σω
ἐλύ-σατο
ἐλυ-σάμεθα
ἐλύ-σασθε
ἐλύ-σαντο


λύ-σωμαι
λύ-σῃ
λύ-σηται
λυ-σώμεθα
λύ-σησθε
λύ-σωνται


λυ-σαίμην
λύ-σαιο
λύ-σαιτο
λυ-σαίμεθα
λύ-σαισθε
λύ-σαιντο


λῦ-σαι
λυ-σάσθω
 
λύ-σασθε
λυ-σάσθων1  ή λυ-σάσθωσαν

 

 

λέλυ-μαι
λέ
λυ-σαι
λέλυ-ται
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-νται

λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α


ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσιν

λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α

εἴην
εἴης
εἴη
εἴημεν-εἶμεν
εἴητε-εἶτε
εἴησαν-εἶεν


λελυ-μένος, η, ον
λελυ-μένος, η, ον
 
λελυ-μένοι, αι, α
λελυ-μένοι, αι, α


ἴσθι
ἔστω
 
ἔστε
ἔστων

 

 

 

 

 

 


λέλυ-σο
λελύ-σθω
 
λέλυ-σθε
λελύ-σθων1 ή λελύ-σθωσαν

 

λελύ-μην
λέλυ-σο
λέλυ-το
λελύ-μεθα
λέλυ-σθε
λέλυ-ντο

             
                   

 

 

H Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ θα μελετήσει μόνο την οριστική και την Υποτακτική έγκλιση ενώ η Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ …

Α Γυμνασίου αρχαία ελληνικά.

Α Γυμνασίου αρχαία ελληνικά.

Κατηγορία Τα Νέα μας
25 Μαρ 2020

Kαταλήξεις των ουσιαστικών της β' κλίσης

 

 

Αρσενικά
Θηλυκά

Ουδέτερα

Ενικός αριθμός

ον.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλ.

-ος
-ου
-ῳ
-ον

-ον
-ου
-ῳ
-ον
-ον

Πληθυντικός αριθμός

ον.
γεν.
δοτ.
αιτ.
κλ.

-οι
-ων
-οις
-ους
-οι


-ων
-οις

 

 

 


Παραδείγματα κλίσης αρσενικών και θηλυκών

 

αρσενικά

 

(οξύτονα)
(τονίζονται στη λήγουσα)

(παροξύτονα ή προπερισπώμενα
(τονίζονται στην παραλήγουσα)

(προπαροξύτονα)
(τονίζονται στη προπαραλήγουσα)


τοῦ
τῷ
τὸν

θε-ὸς
θε-οῦ
θε-ῷ
θε-ὸν
θε-ὲ

λόγ-ος
λόγ-ου
λόγ-ῳ
λόγ-ον
λόγ-ε

ἄνθρωπ-ος
ἀνθρώπ-ου
ἀνθρώπ-ῳ
ἄνθρωπ-ον
ἄνθρωπ-ε

οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς

θε-οὶ
θε-ῶν
θε-οῖς
θε-οὺς
θε-οὶ

λόγ-οι
λόγ-ων
λόγ-οις
λόγ-ους
λόγ-οι

ἄνθρωπ-οι
ἀνθρώπ-ων
ἀνθρώπ-οις
ἀνθρώπ-ους
ἄνθρωπ-οι

θηλυκά

 

(οξύτονα)
(τονίζονται στη λήγουσα)

(παροξύτονα ή προπερισπώμενα)
(τονίζονται στην παραλήγουσα)

(προπαροξύτονα)
(τονίζονται στην προπαραλήγουσα)


τῆς
τῇ
τὴν

ὁδ-ὸς
ὁδ-οῦ
ὁδ-ῷ
ὁδ-ὸν
ὁδ-ὲ

νῆσ-ος
νήσ-ου
νήσ-ῳ
νῆσ-ον
νῆσ-ε

κάμηλ-ος
καμήλ-ου
καμήλ-ῳ
κάμηλ-ον
κάμηλ-ε

αἱ
τῶν
ταῖς
τὰς

ὁδ-οὶ
ὁδ-ῶν
ὁδ-οῖς
ὁδ-οὺς
ὁδ-οὶ

νῆσ-οι
νήσ-ων
νήσ-οις
νήσ-ους
νῆσ-οι

κάμηλ-οι
καμήλ-ων
καμήλ-οις
καμήλ-ους
κάμηλ-οι

 

Παρατηρήσεις
• Τα οξύτονα (αυτά που τονίζονται στη λήγουσα) και τα παροξύτονα ή προπερισπώμενα (αυτά που τονίζονται στην παραλήγουσα) διατηρούν τον τόνο τους σε όλες τις πτώσεις στην ίδια συλλαβή,
π.χ. θεός, ὁδός, λόγος, νῆσος
• Τα προπαροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα) στη γενική και δοτική του ενικού και στη γενική, τη δοτική και την αιτιατική του πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα,
π.χ. ἄνθρωπος, κάμηλος

 

Πρόσεξε πού τονίζονται τα ουσιαστικά στις διάφορες πτώσεις

 

 

όταν η ονομαστική ενικού τονίζεται στη

 

 

λήγουσα
Λ

 

παραλήγουσα
ΠΛ

 

προπαραλήγουσα
ΠΠΛ

 

θε

ός

 

λό

γος

 

νε

μος

τοῦ

 

θε

οῦ

 

λό

γου

 

νέ

μου

τῷ

 

θε

 

λό

γω

 

νέ

μῳ

τὸν

 

θε

όν

 

λό

γον

 

νε

μον

 

θε

έ

 

λό

γε

 

νε

με

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

οἱ

 

θε

οί

 

λό

γοι

 

νε

μοι

τῶν

 

θε

ῶν

 

λό

γων

 

νέ

μων

τοῖς

 

θε

οῖς

 

λό

γοις

 

νέ

μοις

τοὺς

 

θε

ούς

 

λό

γους

 

νέ

μους

 

θε

οί

 

λό

γοι

 

νε

μοι

 

 

ο τόνος
πάντα
στη
λήγουσα

 

ο τόνος
πάντα
στην
παραλήγουσα

 

ο τόνος
κατεβαίνει όταν η κλήγουσα είναι μακρά (η,ω,δίφθογγος)

 

 Παραδείγματα κλίσης ουδέτερων

 

 

οξύτονα

παροξύτονα
ή
προπερισπώμενα

προπαροξύτονα

τὸ
τοῦ
τῷ
τὸ

φυτ-ὸν
φυτ-οῦ
φυτ-
φυτ-ὸν
φυτ-ὸν

δῶρ-ον
δώρ-ου
δώρ-
δῶρ-ον
δῶρ-ον

μυστήρι-ον
μυστηρί-ου
μυστηρί-
μυστήρι-ον
μυστήρι-ον

τὰ
τῶν
τοῖς
τὰ

φυτ-ά
φυτ-ῶν
φυτ-οῖς
φυτ-ά
φυτ-ά

δῶρ-α
δώρ-ων
δώρ-οις
δῶρ-α
δῶρ-α

μυστήρι-α
μυστηρί-ων
μυστηρί-οις
μυστήρι-α
μυστήρι-α

 

Παρατηρήσεις
• Η κατάληξη  των ουδετέρων είναι βραχύχρονη.
• Τα οξύτονα (αυτά που τονίζονται στη λήγουσα) και τα παροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην παραλήγουσα) διατηρούν τον τόνο τους σε όλες τις πτώσεις στην ίδια συλλαβή, π.χ. φυτόν, δῶρον
• Τα προπαροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα) στη γενική και δοτική του ενικού και πληθυντικού κατεβάζουν τον τόνο στην παραλήγουσα, π.χ. μυστήριον

 

 

 

Άσκηση

Να κλιθούν τα παρακάτω ουσιαστικά:

 • ὁ ὕμνος
 • ὁ μόλυβδος
 • ἡ κάμηλος
 • ἡ ψῆφος
 • τὸ ἄστρον
 • τὸ λῖκνον

 

ΝΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

► Η Νέα Παιδαγωγική είναι η λύση για κάθε μαθητή.

► Με εμπειρία, αφοσίωση και υπομονή είμαστε δίπλα σε κάθε μαθητή.

► Η μαμά και ο μπαμπάς δεν ανησυχεί, γιατί διαβάζουμε στη Νέα Παιδαγωγική.

► Διαβάζω στη Νέα Παιδαγωγική και η επιτυχία/μελέτη είναι απλή.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Παρασκευή: 13:30 μ.μ. – 21:00 μ.μ.

Σάββατο: 9:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 19 και Ασκληπιού Τ.Κ  24131  Καλαμάτα, Μεσσηνία

Τηλ. : 27210 82907